Disse trønderske veiprosjektene starter i 2020

foto