Kartla tilfluktsrom i Trondheim: - Enkelte har vesentlige mangler

foto