25 organisasjoner ble undersøkt for mulig medlemsjuks. Nå er resultatet klart