JOHAN PEDER STRØM

En av de siste høvdingene i shippingmiljøet i Trondheim, har gått bort.

Skipsreder Johan Peder Strøm døde lørdag 8. april 2017, 88 år gammel. Med hans bortgang har en markant leder fra shippingbransjen i Trondheim gjort sin siste reis. Han var grunnleggeren av J.P. Strøm Shipping AS som runder 50 år i år.

Johan Peder Strøm ble født på Hitra, og begynte sin karriere i bransjen etter at han flyttet til Trondheim. Han ble ansatt i rederiet Bachke & Co. AS, og etter en tid ble samarbeidsselskapet B. & S. Shipping Company AS etablert. I 1967 startet han sitt eget selskap innen shipping og spedisjon, og ble agent for ulike linjer. Han kontraherte i 1970 sitt første skip «Teano» til Englandsruten. Etter hvert ble det flere skip, «Thurso», «Tinto», «Tello», «Tonjo» og «Torello». Strøm samarbeidet med det britiske rederiet Ellerman Wilson Line. I 1977 overtok han virksomheten, og etablerte da sin egen linje, Stream-Line og opererte da fast linjetrafikk fra Trondheim til UK og de kontinentale havnene Rotterdam, Terneuzen og Antwerpen. Linjetrafikken medførte også sterk økning både i Nordsjø- og kystbefraktning, samt biltransport og terminalvirksomhet.

Imidlertid ble rederiet og linjevirksomheten i 1999 solgt til rederiet Seatrans i Bergen, og lagt under Sea-Cargo AS som J.P. Strøm Shipping AS ble representant for i Midt-Norge. Den øvrige virksomheten drives i dag videre med fortsatt eierskap og ledelse innen familien.

De tette bånd Johan P. Strøm fikk til Nederland gjennom linjetrafikken, medførte at han i 1988 ble utnevnt som Nederlandsk konsul for trøndelagsfylkene, og for det arbeidet fikk han en ærefull orden. Strøm var også aktiv i bransjeorganisasjonene. Han hadde tillitsverv i Norges Rederiforbund, Norsk Skipsmeglerforening, Trondhjems Expeditørforening, Trondheims rederiforening og Trondheim Terminalservice. Selskapet har i alle år hatt sitt tilhold på Pir II i Trondheim havn.

Jeg har hatt kontakt med Johan P. Strøm, til daglig kalt bare JP, siden 1970-årene og frem til nå. Først som konkurrent, senere samarbeidspartner og de siste årene som en god venn. Det var alltid hyggelig å komme på besøk på hans kontor, alltid i godt humør, og hvor vi fikk diskutert og utvekslet meninger og ideer innen bransjen. Han var en gentleman som du kunne stole på.

Det er veldig trist at JP nå har gått bort, han blir savnet av mange, og selvsagt mest av hans kone Kari og de tre døtrene med familier. Fred over hans minne.

Gaute Myhre

Minneord i Adresseavisen