- Vi er lei oss for at hun har hatt den skolesituasjonen hun har hatt med utestengelse og utenforskap, sier Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og skole i Trondheim kommune.

- Hva burde vært gjort annerledes?

- Vi har lært av saken at vi må bli flinkere til å bygge trygge og gode barne- og ungdomsfellesskap, og fortelle tydelig at det ikke er enkeltindividet som gjør feil og bærer ansvaret. Vi har også innskjerpet at det skal vurderes flytting av den som utøver uønsket oppførsel, og at det dokumenteres av skolen.

Dette er også noe Fylkesmannen har påpekt. Samtidig er det viktig å si at ingen har godt av å utøve adferd som skader andre. Alle har behov for tilknytning og rett til å gå på sin nærskole. Skolen vil forsøke å sette inn tiltak for å få utøvere til endre adferd slik at de deltar positivt i fellesskapet.

- Er utestengelse vanskelig å oppdage?

- En lærer med god kontakt med elevene bør klare å fange opp det, også om det foregår utenfor skoletiden. Relasjonskompetanse, elevenes psykiske helse og livsmestring er veldig viktig. Klassisk mobbing er kanskje ikke lenger det største problemet, mens utenforskap er blitt det mest alvorlige. Dette er ikke bare skolens ansvar. For å unngå at noen holdes utenfor, bør det være en samlet innsats fra skole, foreldre og ledere i fritidsaktiviteter.

Nereid bekrefter at det er et erstatningsbeløp, men vil ikke gå inn på innholdet i forliket.

- En del av forliket er at det ikke skal sies noe om innholdet.

Ble alene

Til NRK Trøndelag sier Lisa Føynum:

- Vi får håpe at andre tar lærdom. Det var ille. Jeg ble mest alene og sluttet nesten å gå på skolen. Skulket mye. Jeg håper flere kommuner og skoler lærer og ser konsekvensene, hva det gjør med mennesker.

Ifølge NRK var Lisa Føynum en skoleflink og glad jente. Etter at 10–12 personer begynte å plage henne i 8. klasse med stygge meldinger på mobil og sosiale medier, endret hun seg drastisk og sov lite.

Forlik med kommunen

Familien reiste erstatningssak mot kommunen, men i februar ble det inngått et forlik med erstatning og et møte mellom den tidligere eleven og rektor Mette Winsnes Råberg. NRK var til stede på møtet og rektor uttalte da:

- Jeg ser skolen ikke klarte å trygge at Lisa kom seg godt gjennom ungdomstrinnet. Det er jeg forferdelig lei meg for.

Råberg ønsker ikke å kommentere saken til Adresseavisen.

Laget sang

Under et fakkeltog mot mobbing i på Torget i januar i 2016 der blant andre Chand Torsvik fortalte om mobbing han var utsatt for, deltok også Lisa Føynum og fremførte sin egenkomponerte sang «Der fremtiden er». Føynum fortalte den gang at hun var utestengt og mobbet på Facebook.

Føynum ønsker ikke å kommentere saken overfor Adresseavisen. På sin Facebook-side skriver hun i februar:

«Nå håper jeg at siste spiker er slått, og at min sak kan være en oppvekker fra dvalen så det skjer en endring hvordan skole og kommune håndterer mobbing, og at det blir tatt tak i på et tidligere tidspunkt».

foto
I fakkeltog: Lisa Føynum deltok sammen med Chand Torsvik i fakkeltoget mot mobbing i Trondheim i 2016. Foto: Vegard Eggen
foto
Flyytting av elever som mobber må også vurderes, mener kommunaldirektør Camilla Trud Nereid.