- Et felles selskap, vil bedre enn vi greier hver for oss, skape verdier for eierne, de trønderske kommunene, tilby fremtidens energiprodukter til kundene og ha muskler til å utvikle Trøndelag, understreker Stav.

ADRESSEAVISEN MENER: Tid for å slå sammen e-verkene

Hans visjon omfatter såvel Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Trønderenergi som et titalls andre selskaper mellom Dovre og Børgefjell, som leverer alt fra kraft til nett- og kundetjenester.

- Ingen bør bli dominerende eier i det nye selskapet. Dette bør være et felles prosjekt for hele Trøndelag eid av alle trøndere, understreker Stav.

Les også: For dumt ikke å stå sammen

Kan bli råvareleverandør

Konsernsjef Christian Stav spiller ut sin visjon på Trøndelagsmøtet, som denne uka arrangeres på Hell i Stjørdal. Her er hele det trønderske samfunnsliv samlet på tvers av alle sektorer for blant annet å diskutere hva vi skal holde på med av verdiskaping i fremtiden.

- Store internasjonale aktører banker på døra og står klare til å kjøpe opp både små og store selskaper. Hvis vi ikke tar grep risikerer vi å bli en råvareleverandør til store internasjonale selskaper.

Noe av bakgrunnen for endringene i kraftbransjen er de nye automatiske strømmålerne som skal installeres i alle hjem. Disse vil skape muligheter for å lese av strømmen i sanntid, og samtidig koble til programmer som gjør kundene i stand til å styre og kontrollere strømforbruket sitt i mye større grad enn i dag. Det er dette markedet også de store internasjonale aktørene sikter seg inn mot.

Les også: NTE gjør millionoppkjøp på Fosen

Tesla flytter grenser

Stav mener ett felles fornybarkonsern vil gi de små selskapene en mulighet til å beholde lokal styring.

- Vi må være klar over at Tesla ikke bare lager biler, men er et stort energiselskap som nettopp har kjøpt opp solcelleprodusenten SolarCity. Og nettopp teknologiaktøren Tesla flytter grenser på energibransjens banehalvdel, og inn i hjemmene til folk ved å begynne å levere energiløsninger til vanlige hus, understreker Stav.

- Mye av teknologien er her allerede. Bilprodusentene Tesla og Nissan leverer allerede batteripakker til hjemmet. Huset og bilen smelter sammen, og bilprodusentene blir aktører i det som til nå har vært NTEs marked. Stikkord er digitalisering, høyt tempo og knallhard internasjonal konkurranse. Og kundene vil sitte i førersetet – vi vet at kundene sin vilje til å ta i bruk nye og attraktive løsninger er sterk.

Utvikler egen app

NTE er allerede i gang med å utvikle fremtidens energihjem gjennom piloter både på sol og smarte løsninger i hjemmet.

- Kundene våre er med på dette. Vi jobber også med å utvikle en ny kundeopplevelse, hvor alle produkter og tjenester blir integrert i en digital løsning. Det vil blant annet være en egen app.

NTE har også inngått et samarbeid med Kongsberg digital, som har lang erfaring med teknologiutvikling i andre bransjer.

- I Kongsberg digital har vi sett at kraftbransjen går fra å konkurrere i en virkelighet de kjenner og har oversikt over, til å konkurrere med aktører som Apple, Google og Tesla - utfordrere som har det til felles at de er ekstremt gode til å fange opp kundebehov, og til å forutse og påvirke utviklingen, sier Stav.

Nådeløs digitalisering

For å møte fremtidas krav mener Stav at vi nådeløst må digitalisere energisystemet – fra fossen, vindmøllene og solcellene, og til folks hverdagsliv.

- I dag brukes 80 prosent av investeringene i strømnettet på fysisk infrastruktur som master og strømlinjer. Allerede nå må dette vris til investeringer i intelligente løsninger, sensorer og analyseverktøy. Utstyr og maskiner i hjemmet blir smarte, og kobler seg selv på internett. Varmtvannsberederen kommer til å lytte på strømprisene, og avgjør selv når det er best å varme vann. Kjøleskapet kommer til å handle inn maten selv. Vi får teknologi som gjør hjemmene sikrere, og varsler når noe er galt.

Nettmonopolet vil falle

Stav sier også at stadig flere kunder etter hvert vil produsere strøm selv, for eksempel ved å hente solenergi fra takstein, oppkjørsel eller andre flater med solceller i. De vil lagre energi i batteripakker i strømnettet eller lokalt – gjerne i designutformede løsninger som er integrert i huset.

- Vi vil bruke elbilen både som transportmiddel, energikilde og energilager. Folk vil kanskje gå sammen med naboene og danne mininettverk hvor de produserer, deler, kjøper og selger strøm seg imellom. I ytterste konsekvens får vi selvforsynte kunder som kobler seg av nettet. Nettmonopolet slik vi kjenner det i dag vil falle.

Kritisk faktor

Stav mener fornybar energi er en kritisk faktor for å nå klimamålene.

- Fornybarbransjen er i realiteten et gigantisk grønt batteri, og er ryggraden i det norske kraftsystemet. Norske vannmagasiner tilsvarer tolv milliarder fulladede Tesla- batterier. Til en pris av ca. 40 norske oljefond. Med fornybarbransjen i spissen kan Norge fortsatt være et foregangsland.

- For det grønne skiftet handler ikke bare om å bygge ut flest nye KWh. Det handler om å ta inn over seg hvordan den teknologiske utviklingen, og en kunde som tar mer og mer av styringa, i realiteten kommer til å snu bransjen på hodet. Og alt dette i en stadig tøffere internasjonal konkurranse. Visjonen vår i NTE er å gi kunder og samfunn et grønt forsprang. Da er det ikke nok med 100 års erfaring med grønn kraftproduksjon. For å klare det må vi utfordre vedtatte sannheter og strukturer, sier konsernsjef Christian Stav i NTE.

Ser utfordringer

Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi er ikke udelt positiv til forslaget:

- Det kan være et langsiktig mål med et slikt felles energikonsern, det kan være en visjon for Midt-Norge. Men jeg tror det er lurt å ta det enkle først: Å slå sammen nettselskapene, sier Gjersvold.

Han ser minst to problemer med forslaget som Stav lanserer:

- For det første må i så fall våre kunder bli kraftig kompensert fordi de har mye høyere nettleie i nord enn i sør. For det andre vil et slikt selskap i så fall måtte bli lokalisert i Trondheim, i nærheten av NTNU og Sintef, og det er ikke sikkert at det er det NTE ser for seg, sier Gjersvold.

Hans konklusjon er at det ikke nødvendigvis er lurt å skape «en mastodont».

- Det handler ikke om størrelse, men om å skape en effektiv, omstillingsdyktig og fleksibel organisasjon, sier Gjersvold.