Adresseavisen skrev i sommer om hvordan tre medarbeidere fikk beskjed om at de mistet jobben.

Pleieassistenten Kjell Gunnar Bøe fikk sparken etter å ha vært ansatt i fem år.

- Det skjer jo at folk blir oppsagt, men ikke på denne måten. Det var ingen verdig avslutning, det var som å bli henrettet på stedet. Kommunen skal jo være en trygg arbeidsplass, sa Bøe.

Kommunaldirektøren bestilte straks en rapport fra styret, og denne uken ble rapporten lagt frem i formannskapet.

- Nødvendig med oppsigelser

Styreleder forsvarer at det var nødvendig å si opp to ufaglærte medarbeidere og en i administrasjonen. Samtidig tar han selvkritikk.

- Prosessen rundt oppsigelsene kunne ha vært bedre. Fremgangsmåten skulle ha lignet mer på slik vi gjør det i Norge, vi skulle nok ha informert tidligere slik at de fikk betenkningstid på forhånd. Så vi kan godt si at det ikke burde vært gjort på den måten, sier styreleder Milian Myraunet, som tiltrådte i juni, like før oppsigelsene.

Han mener Adresseavisen fremstilte det som at de ansatte ikke fikk andre alternativ enn å gå på dagen, noe han sier ikke stemmer.

- De fikk også valget om å bli ut oppsigelsestiden i to måneder, men det var et mindre økonomisk gunstig alternativ. Alle tre valgte å gå på dagen. Når det er sagt, innser vi at det var dårlig informasjon siden de måtte ta valget der og da, sier styrelederen.

foto
Styreleder Milian Myraunet

Les også: Reagerer etter avsløringer om kommunens helsehus i Spania

Manglet tillitsvalgtordning

I den fire sider lange rapporten heter det at mangel på tillitsvalgtordning har gjort at «medvirkningsprosessen har vært svak».

- De hadde ikke organisert seg. Medarbeiderne er skandinaviske og spanske. Jeg har bedt om at de skal velge en tillitsvalgt, og dette er noe som skal skje snart, sier styreleder Myraunet.

I rapporten står det også at styret nå vil gi de ansatte en observatør i styret for å «styrke medvirkning» og «etablere ny tillit». Myraunet sier selskapet var nødt til å si opp folk da de så hvilken vanskelig økonomisk situasjon de var kommet i. Dette handlet om to ting: Trondheim kommune hadde utbetalt for mye husleietilskudd i 2015 og 2016, og dette må nå tilbakebetales over de neste tre årene, ifølge styreleder.

- Samtidig reduserte kommunen antallet plasser, mens selskapet ikke reduserte kostnadene tilsvarende. Man hadde ikke noen andre kostnader å kutte enn lønn, så den avgjørelsen mener jeg var faglig forsvarlig, sier styreleder.

Les også: Tor Arne ble sagt opp da han kom på kveldsvakt

Kommenterer lite

Kommunaldirektør Helge Garåsen bestilte rapporten fra Vistamar.

- I utgangspunktet tror jeg den gir svar på de spørsmålene jeg hadde. Men jeg vil snakke med styreleder for å sørge for at vi har en felles forståelse av veien videre. Foreløpig vil jeg bare si at jeg tar rapporten til etterretning, sier Garåsen.

- Men er du fornøyd med den måten de har håndtert oppsigelsene på?

- Jeg har behov for å snakke med styreleder rundt hva som ligger i dette.

- Noen ting er konkrete: De manglet tillitsvalgte og medvirkningsprosessen har derfor vært svak?

- Ja, men det fremgår at styret har tenkt til å gjøre noe med det. Det er veldig bra, sier Garåsen.

Les også: Kommunaldirektøren sier at de har gitt gode råd

Kritiske politikere

Da saken ble kjent i sommer, sa ordfører Rita Ottervik (Ap) at hun er sterkt i tvil om kommunen skal bruke penger på å drive et aksjeselskap i Spania.

- Det er krevende på mange måter. Kanskje vi bør kjøpe plasser istedenfor å drive selv i framtiden, sa ordføreren.

Hun er denne uka på ferie, og sier hun ikke har lest rapporten enda. Hun viser derfor til varaordfører Ola Lund Renolen (MDG). Han sier han ikke har satt seg nok inn i saken til å kunne kommentere på den. Da rapporten ble lagt frem for formannskapet tirsdag, var det ingen spørsmål fra politikerne.

Vil doble prisen

I budsjettet som ble langt frem av rådmannen denne uken, er videre drift av Vistamar med. Rådmannen foreslår imidlertid å øke egenbetalingen ved Vistamar fra dagens 416 kroner per døgn til 880 kroner. Dette vil kunne gi ca. 1,5 millioner kroner i økte inntekter årlig. For tiden er det ti måneder ventetid for opphold ved Vistamar, der kommunen har 21 plasser.

- Hvorfor vil dere doble egenbetalingen?

- Det er bystyret som eventuelt vedtar dette. Tilbudet ved Vistamar er rimelig per i dag, og med et så stramt budsjett for 2018 må vi lete etter alle mulige økonomiske ressurser for å opprettholde og videreutvikle våre tjenester her hjemme i Trondheim, sier Garåsen.

Les mer om Trondheim-budsjettet her.