- Det er ikke greit slik partiet holder på, sier Hilde Opoku fra Ghana. Hun har permisjon fra trondheimspolitikken for å være spesialrådgiver for FNs bærekraftsmål i Ghana og var tidligere nasjonal talsperson sammen med Rasmus Hansson. Da hun gikk av i 2016 refset hun lederstilen til Hansson. Nå er hun på nytt kritisk til den samme partiledelsen. Hun mener partiledelsen, med Hansson i spissen, ikke følger demokratiske spilleregler i jakten på en ny nasjonal talsperson.

Til Adresseavisen sier hun at alt tyder på at det er bestemt at Arild Hermstad blir ny talsperson etter Hansson. Hermstad har vært leder av organisasjonen «Framtiden i våre hender» og var 1.-kandidat fra Hordaland ved stortingsvalget. Han kjenner seg ikke igjen i det Opoku skriver. Nederst i saken finner du hele svaret hans.

foto
Arvtakeren: Arild Hermstad var stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne fra Hordaland. Nå slår Hilde Opoku fast at han er pekt ut som ny nasjonal talsperson uten at det er gjennomført noe valg.

Skriver kritisk på Facebook

- Det ser ut som om partiet nå har tre nasjonale talspersoner og at Hermstad er den ene uten å være valgt, sier Opoku.

I september overlot Opoku varaordførervervet i Trondheim til Ola Lund Renolen fra samme parti.

Facebook har hun søndag kveld lagt ut en lang tekst om hva som skjer når Rasmus Hansson går av som partiets ene nasjonale talsperson. Une Aina Bastholm er den andre talspersonen. Opoku mener Hansson har pekt ut sin etterfølger uten noen demokratisk prosess.

- Ingen åpen prosess

Hun skriver: «Det er ingen overraskelse at Hansson går av nå. Valgkampen tydet på at etterfølgere var utpekt. Han avsto fra TV-debatter og på partiets nettside har vi kunnet lese at vi også har en tredje, mannlig, talsperson. Bordet er tilsynelatende dekket. Uten at valg er gjennomført.»

- Prosessen har ikke vært åpen. Han som går av, har bestemt hvem som skal overta, sier Opoku.

I facebookinnlegget sitt skriver hun at det nok var riktig å hente inn Hansson i valgkampen i 2013. Han var da en profilert leder av naturvernorganisasjonen WWF.

«Hansson hadde det som skulle til for å tekkes medias krav om spisset debatt og underholdende kommentarer.»

Bare miljøsaker

Hun slår fast at Hansson bare hadde bakgrunn som miljøaktivist. Hans manglende politiske bakgrunn har gjort at partiet har fortsatt å være et smalt miljøparti, sier hun. Partiet burde ha en bredere politisk plattform, mener Opoku.

- Vi hadde en bredere politikk i 2015. Det ga resultater, sier hun.

Politikeren viser i innlegget sitt til at partiet gjorde et strålende godt lokalvalg i 2015 og skriver videre:

Trøbbel i paradis

«Men som avisene har referert til før, var det trøbbel i paradis. Jeg vil påstå at like mye som det var et riktig trekk å sette Hansson på topp i Oslo i 2013, var det uheldig å gi en person uten politisk erfaring og tilhørighet i den grønne ideologien også det ene partiledervervet. For mye makt ble samlet i Stortingsgruppa når partiets nye økonomi hvilte på stortingsplassen og en person som hadde samlet trofaste allierte i viktige posisjoner for å bistå med alliansebyggingen.»

Hun skriver videre at årets valgresultat ikke er godt nok. Opoku mener at partiet burde ha et godt handlingsrom. «Med KrF og Venstre klistret til Frp i regjering, og et snublende Arbeiderparti som ligner på Høyre, var mange velgere på vandring.» Med en bredere politisk plattform mener hun at partiet kunne ha gjort et langt bedre stortingsvalg i år.

Hilde Opoku skriver at ingen parti har vunnet valg på klimapolitikk alene og fortsetter.

foto
Trondheimspolitiker Hilde Opoku mener det er udemokratisk når Ramus Hansson tilsynelatende har utpekt sin egen etterfølger som nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne. Foto: Kristin Slotterøy, Adresseavisen

Relevante i folks hverdag

«Skal vi skru igjen oljekranene må folk se alternativene, forstå hvorfor, og kjenne på det gode liv uten. Det handler om hva slags barndom og skole vi vil gi de unge, helse og omsorgspolitikk for syke og eldre, maktforhold i produksjon og forbrukssystemer. Det handler om å være relevante i folks hverdag.»

Nå mener hun at partiet er i ferd med å gjøre en ny tabbe ved å velge Arild Hermstad som etterfølger etter Hansson.

- De er for like. Både Hansson og Hermstad er tidligere ledere av hver sin miljøorganisasjon, sier hun. Hilde Opoku mener Miljøpartiet De Grønne har en mulighet nå til å bli et bredere politisk parti i valget av ny nasjonal talsperson etter Rasmus Hansson.

Hermstad: uforstående

Adresseavisen har vært i kontakt med Rasmus Hansson og bedt han kommentere facebookinnlegget fra Hilde Opoku. Han skriver i en tekstmelding at han har ingen kommentar.

Arild Hermstad stiller seg uforstående til kritikken fra Opoku. Han har lest innlegget hennes og kommentarene på det.

- Jeg har ikke tatt stilling til om jeg er kandidat til å bli ny talsperson for partiet, sier Hermstad.

- Men du er spurt?

- Nei, valgkomiteen har ikke spurt meg.

- Er det andre som har spurt deg?

- Det er mange som spekulerer på om jeg er kandidat til å etterfølge Rasmus Hansson når han går av. Men det er valgkomiteen som må spørre meg, og det har de ikke gjort.

Arild Hermstad sier han i fjor ble valgt til 1.-kandidat i Hordaland til stortingsvalget. Etter det var han en av flere toppkandidater som ble valgt til å representere partiet i valgkampen.