Bakgrunnen for at hun søker seg bort er den opprivende konflikten da den nye felles fylkestingsgruppa skulle konstitueres.

Aarbergsbotten, som var partiets gruppeleder i fylkestinget i Sør-Trøndelag, fra 2008 til 2015, ble vraket som representant i det nye fylkesutvalget og Høyres nummer to, til fordel for Henrik Kierulf.

- Jeg er valgt som nestleder for Hovedutvalg for transport, og fått tildelt grupperessurs som gir meg 100 prosent frikjøp ut perioden. Men for meg er det ikke et mål i være heltidspolitiker, men å utøve politikk etter mandat fra parti og velgere, sier Aarbergsbotten, og fortsetter:

Les hele Marvin Wiseths sterke reaksjon her

- Jeg tenker at det er en tid for alt. Noen dører lukkes og andre åpnes. Nå ser jeg meg om etter nye utfordringer der jeg kan få brukt arbeidskapasiteten og engasjementet mitt bedre.

- Utfordrende å jobbe sammen

Den tidligere stortingsrepresentanten har så langt ingen ny jobb klar. Hun er utdannet som veterinær, og har holdt faget ved like ved å jobbe om somrene de siste årene, men ser i utgangspunktet ikke for seg å gå tilbake til den jobben i første omgang.

- Jeg har jo en fagutdanning, men jeg har også fått nettverk og kompetanse gjennom det jeg har jobbet med de siste årene. Jeg har ikke tatt en endelig beslutning, men jeg ønsker jo å bruke samfunnsengasjementet. Det som driver meg er jo ønsket om å gjøre samfunnet og Trøndelag bedre, sier Aarbergsbotten.

- Hvordan opplever du samarbeidet i Høyres gruppe etter det som skjedde?

- Det er ikke å stikke under en stol at det er utfordrende å jobbe sammen i en gruppe der tillit og respekt er borte, og med langt mindre oppgaver enn hva partiet og velgerne har satt meg til å utøve, sier hun og viser til at hun føler et ansvar for flertallet i nominasjonsmøtet og som valgte henne til førstekandidat denne perioden, og velgerne som har stemt på henne.

- Er du ikke avhengig nettopp av det politiske engasjementet for at det skal fungere som heltidspolitiker og nestleder i utvalg?

- Jeg har fortsatt et stort engasjement for de politiske sakene og et stort samfunnsengasjement. Men jeg er ærlig på at etter den runden vi har hatt, har den ekstra gnisten som bør være der, avtatt litt. For meg er ikke 100 prosent godt nok. Jeg ønsker å levere langt bedre enn som så, sier Aarbergsbotten.

Har ikke hatt oppklaringsmøte

Høyres gruppeleder i fylkestinget, Pål Sæther Eiden, viste i et intervju med Adresseavisen 5. oktober til at Høyre internt skulle prate ut om den opprivende konflikten etter konstitueringsmøtet.

- Jeg tenker at det er noe vi må jobbe med. Vi må jobbe med det som er vanskelig. Vi må tørre å snakke om det. Det har jeg tro på. Jeg har håndtert saker med ulikt konfliktnivå opp gjennom tiden der jeg har jobbet, og vi må prate sammen. Det viktige blir å se fremover, sa Eiden den gang. Han understreket den gang at de fortsatt ikke hadde rukket å ha et møte om saken.

Aarbergsbotten sier det heller ikke har skjedd senere. Hun ser heller ingen verdi i å ha det nå.

- Jeg oppfører meg profesjonelt og forventer at andre også gjør det nå. Så langt har jeg opplevd det slik, sier hun.