Ingen stoppet for å hjelpe da Lena fikk motorstopp

foto