Vil omprioritere penger for å rydde vekk køen på Klett

foto