- Det handler ikke om feighet, men vi kan ikke gnage mer

foto