Fant kvikkleire i rasområdet. Starter sikringsarbeid

foto