- Spesielt at mange partier er mot oljeproduksjon, vindkraft, vannkraft og havvind

foto