Han kan miste retten til pendlerbolig med mulig nytt krav - har sagt opp boligen

foto