foto
Vindkraftutbygingen på Frøya. Aksjonister i Nessadalen Foto: Kim_Nygaard

Da Robert og Lillian gikk på barrikadene for første gang i sitt liv