FHI foreslår ny modell for å stoppe viruset. Vil dele Norge inn i fem ulike risikonivåer.