- I Trondheim blir jeg så lenge Herren vil ha meg her

foto