Frykter liv kan gå tapt på omkjøringsveien til E6

foto