Fire ungdommer til arresten etter bråk på flyplassen