- Vi kan ikke være den generasjonen som utrydder norsk villaks