- Jeg ville ikke stå ansvarlig for å ofre støtten til noen av de sårbare barna

Han sa opp rektorjobben. - Jeg opplevde at skoleledelsen over meg ikke fungerte.