Ruspasienter får mer innflytelse på egen behandling