- Det handler om å tilsvine meg i offentligheten, slik at jeg ikke kan skrive og tenke

foto