KOMMUNEREFORM

– En konkret oppgavemelding og et inntektssystem i tide hadde gitt oss fakta å jobbe med. I stedet er det blitt en kamp mot historiske motsetninger og lokalt føleri, sier Høyres ordfører på Ørland, Tom Myrvold.

I helgen samles nærmere 700 av Høyres kommunalkonferanse i Trondheim. Innspurten på den store kommunereformen vil stå helt sentralt for regjeringspartiets grunnplan i dagene som kommer.

Knappe tre uker før fylkesmennene har frist på seg til å gi sine råd, oppsummerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet selv med at det så langt er gjort 138 vedtak om at man ønsker å slå seg sammen med naboen.

Men bare 72 kommuner har en villig nabo. Sanner avviser at reformen er blitt en gedigen fiasko.

- De som roper fiasko, er de som er imot reformen. Vi er kommet lenger på to år enn foregående 50. Over halvparten av Norges befolkning bor i en kommune som har sagt ja. Ikke alle kommuner har gjensidige vedtak. Men 72 har det, og flere vil komme utover høsten. Det betyr at vi i det minste – og for første gang – passerer nivået man hadde i 1839. Etter at formannskapsloven ble vedtatt i 1839 økte antall kommuner til over 700, sier Sanner.

Alle unntatt SV

Departementets egne tall viser at det er ordførerne fra Frp og Venstre som forholdsvis har gjort flest vedtak om sammenslåing.

* I landets største ordførerparti – Arbeiderpartiet – er det gjort sammenslåingsvedtak i 62 av 201 kommer. Det litt over 30 prosent.

* I landets største motstanderparti – Senterpartiet – har 20 av 98 ordførerne vedtatt sammenslåing. Det er om lag 20 prosent.

* I landets antatt største tilhengerparti – regjeringspartiet Høyre – har om lag halvparten av ordførerne landet vedtak om sammenslåing.

* 80 prosent av Frps ordførere og 66,7 av Venstres har gjort sammenslåingsvedtak. Men de representerer til sammen ikke mer enn 11 kommuner.

Høyres programkomite vil fastslå tvangssammenslåing.

Svinger ikke pisken

Sanner konstaterer at nesten alle politiske partier har ordførere som er representert på listen med sammenslåingsvedtak.

- Tallene viser at kommunereformen ikke er et spisset, partipolitisk prosjekt. Det handler mer om lokale spørsmål enn om nasjonale skillelinjer, sier Sanner.

Bare halvparten av Høyres egne ordførere har klart å lande vedtak. Sanner avviser at han vil svinge pisken i helgen.

- I spørsmålet om sammenslåinger er Høyres ordførere like forskjellige som alle de andre. Jeg er fornøyd med arbeidet fra våre folk. Veldig mange har jobbet godt, selv om ikke alle er i mål.

Høyre nekter å gi opp Malvik.

Frustrasjon

En av dem som ikke kom i mål var Høyres ordfører på Ørland, Tom Myrvold. Han jobbet for sammenslåing, men fikk nei av sine innbyggere. Med til historien på Ørland hører også en splittet Høyre-gruppe.

Myrvold mener han har fått lite hjelp fra Sanner og departementet.

- Det er særlig på to ting det sviktet: En konkret oppgavemelding og et inntektssystem på plass i tide hadde gitt oss fakta å jobbe med. I stedet er det blitt en kamp mot historiske motsetninger og lokalt føleri, sier Myrvold.

Manglende klargjøring av oppgaver, krav og økonomiske konsekvenser har gitt ja-siden lite å spille på, mener Myrvold.

- Dette har skapt mye frustrasjon over egen statsråd blant en del av oss, sier Myrvold. Nå ber han Sanner påse at Fylkesmannen er tydelig i sine faglige råd.

- Tegn kartet i Oslo

Litt lenger nord har Roan felles sammenslåingsvedtak med nabokommunen Åfjord. Men de vil også snakke med Bjugn, som fikk nei fra Ørland før sommeren.

Høyre-ordfører Einar Eian i Roan er havnet i en skvis. Selv gikk han inn for å ta «nabopraten» da Bjugn meldte seg, men det nektet flertallet i kommunestyret.

Einan konstaterer at kommunereformen har ført til mye konflikter, krangling og mange ustrukturerte prosesser rundt i og mellom kommuner i hele landet.

- Det hadde vært en stor fordel om regjeringen og Stortinget hadde tatt ansvaret og tegnet kartet selv.

- Men hva med det lokale selvstyret?

- Det ville garantert blitt misfornøyde. Men jeg tenker at det er bedre for lokalsamfunnene å være irritert på noen andre, enn hverandre, sier Eian.

Sanner avviser fullstendig tanken på at kommunereformen skulle startet «i Oslo».

- Reformen har vært mer moden noen enn andre steder. Jeg er ikke enig i at kartet burde tegnes i Oslo. De beste løsningene får vi når lokalpolitikerne sitter i førersetet. Nå ruller reformen og det er bra for innbyggerne i dag og i fremtiden, sier Sanner.