Terroristsiktede levde anonymt for lokalbefolkningen i Rissa – helt til i dag

foto