Onsdag hadde kommunaldirektør Einar Aassved Hansen og Ap-politiker Ferhat Güven en felles kronikk på trykk i Adresseavisen.

Tema for kronikken er byutvikling og bryggene langs Nidelva, under tittelen «Det lønner seg for byen å ta vare på bryggene». Mens Ap-Güven leder byutviklingskomiteen, er Aassved Hansen kommunaldirektør for byutvikling, og dermed rådmannens høyre hånd.

Det er ikke innholdet i kronikken som en rekke folk reagerer på, men det at de to mennene står sammen om kronikken.

- Det er et alvorlig overtramp. Det politiske systemet bygger på at vi politikere kan bli kastet av velgerne hvert fjerde år, mens administrasjonen skal stå fast og holde på sin faglige integritet. Innbyggerne må vite hvor administrasjonen begynner og slutter, sier gruppeleder for Høyre, Ingrid Skjøtskift.

Les kronikken her.

- Brukes til politisk markering

Hun mener rådmannen – ved kommunaldirektøren – her brukes til en politisk markering fra Arbeiderpartiet.

- De er begge med på å viske ut grensene mellom politikk og administrasjon. Betyr dette at rådmannen er i lomma på Ap? Dette viser dessverre enda mer uryddighet fra Aps side rundt hvordan de utøver makt, sier Skjøtskift.

foto
Vil ha svar: Ingrid Skjøtskift (H) lurer på om rådmannen er i lomma på Ap.

Hun har allerede sendt syv kritiske spørsmål til ordfører Rita Ottervik og rådmann Morten Wolden.

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) synes saken er problematisk:

- Vi skal ha et klart skille mellom administrasjon og politikere, så jeg har faktisk sendt en e-post til rådmannen om dette i dag og spurt hva han synes. Begge to har et ansvar, slår Opoku fast.

Elin Marie Andreassen (Frp) sier saken er et eksempel på veldig uheldig sammenblanding og at den vitner om mangel på gangsyn.

Se video: Bryggene fikk belysning

Legger seg flat

Ferhat Güven (Ap) sier at han i ettertid skjønner at dette ser uheldig ut.

- Vi er selvsagt fullt klar over våre roller. Her skjedde det en glipp som var lite gjennomtenkt, og det kommer ikke til å skje igjen. Jeg legger meg flat og har beklaget blant annet overfor ordføreren, sier Güven.

foto
Legger seg flat: Ferhat Güven (Ap).

Han sier kronikk var ment informativt: - Dette var en arbeidsulykke, sier Ap-politikeren.

Rita Ottervik (Ap) er tydelig:

- Dette synes jeg ikke noe om, og Güven har beklaget det overfor meg. Jeg har understreket rollefordelingen og formannskapets retningslinjer, sier Ottervik.

Hun vil ikke slå fast hvem som har gjort den største feilen: Kommunaldirektøren eller Güven.

- Er det grunn til å tro at politikere og administrasjon blander roller i Trondheim?

- Ikke som jeg er kjent med, sier ordføreren.

- Bruker Ap rådmannen til en politisk markering?

- Dette er en relativt tverrpolitisk sak, så jeg oppfatter det ikke som så kontroversielt. Men det er uansett ikke korrekt, sier Ottervik.

Skjøtskift (H) mener derimot at det ikke er avgjørende om innholdet i kronikken er kontroversielt eller ikke:

- En kronikk i Adresseavisen av en Ap-politiker er selvsagt en politisk markering, sier Skjøtskift.

- Ikke akseptabelt

Rådmann Morten Wolden – altså sjefen til Aassved Hansen – har fått flere henvendelser.

- Det er ingen tvil om at intensjonen var veldig god: Å fortelle om nye og positive tiltak for byen, som lysseminaret, sier Wolden.

Samtidig innrømmer han:

- Det er ikke akseptabelt å skrive en kronikk sammen med en politiker, da det kan oppfattes som rolleblanding. Jeg beklager det som har skjedd. Det er viktig for oss å opprettholde vår faglige integritet som rådmann for alle, på tvers av politiske skillelinjer, sier Wolden, som presiserer at han og kommunaldirektøren har snakket sammen, og er enige om at dette var en glipp.

foto
- Var en glipp: Einar Aassved Hansen.

- Er dere i lomma på Ap, som Skjøtskift spør?

- Nei, jeg opplever ikke at det er problem i Trondheim kommune i dag rundt rollefordeling. Det finnes ingen eksempler som underbygger det. Tvert imot opplever vi ganske ofte at vi legger frem saker som blir nedstemt eller korrigert av posisjonen. Rådmannen holder den faglige fanen høyt, sier Wolden.

- Blir rådmannen her brukt til en politisk markering fra Ap?

- Nei, jeg oppfatter at det er tverrpolitisk enighet om bryggesatsingen, trebyen Trondheim og lysprosjektet, sier Wolden.

Adresseavisen fikk onsdag kveld ikke tak i Aassved Hansen, som var opptatt med lysseminaret.