Næringsforeningen i trondheimsregionen ønsker et eget fakultet for økonomi og teknologiledelse, plassert vegg i vegg med den nye Handelshøyskolen rett ved Gløshaugen. I Adresseavisen tirsdag gikk ledelsen i Næringsforeningen inn for et fakultet med vekt på innovasjon og kommersialisering av teknologi.

Støtte fra alle økonomifag

Både instituttleder Egil Matsen ved Samfunnsøkonomi og dekan Espen Gressetvold ved Handelshøyskolen vil gjerne ha et nytt fakultet for økonomi og teknologiledelse. Det samme sier instituttleder Monica Rolfsen ved Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk).

Det vil bety en sammenslåing av de tre økonomifagene Samfunnsøkonomi på Dragvoll, Indøk på Gløshaugen og Handelshøyskolen som holder til i nybygg ved Hesthagen, rett nedenfor Gløshaugen.

Er kjempeglad for diskusjonen

– Det er bra at denne diskusjonen kommer. Vi på handelshøyskolen er kjempeglade for det, sier dekan Espen Gressetvold.

– Når Handelshøyskolen og Hist blir en del av NTNU, vil det gjøre siviløkonomistudiet enda mer attraktivt. Det vil samlet gi et sterkere studietilbud til studentene gjennom mer samarbeid om kurs, og tilgangen til fagfolk blir bedre.

Gressetvold mener et nytt fakultet for økonomi og teknologiledelse vil bli en aktør som teller både nasjonalt og internasjonalt, og vil ha økonomifagene på høyskolene i Ålesund og Gjøvik hører med i det nye fakultetet. Da Handelshøyskolen for vel et år siden flyttet inn i nybygget i Elgesetergate, var tanken at det skulle være første del både av det planlagt innovasjonssenteret og en samling av økonomimiljøene.

Les også: Ola Borten Moe vil bygge nytt senter i milliardklassen

Vil gjerne flytte fra Dragvoll

Også instituttleder Egil Matsen på Samfunnsøkonomi er glad for at diskusjonen om samling nå kommer. Det er hans institutt som skal flytte lengst, fra Dragvoll i dag til Hesthagen, noe de er helt komfortable med ifølge Matsen.

– Det er lettest å få kraft i økonomimiljøet ved at vi blir en egen enhet, sier han.

– Hvis dette miljøet skal være relevant for studenter, næringsliv og offentlig forvaltning, er vi nødt til å levere god forskning. Potensialet for tverrfaglig forskning er større ved et felles fakultet.

Les også: NTNU blir kjempeuniversitet

– Beslektede fag bør ligge nær

Også studentene håper på en fysisk samling.

– Det er unaturlig at Samfunnsøkonomi skal ligge ett sted, Indøk et annet sted og handelshøyskolen et tredje, sier student Camilla Olsen Mork. –Beslektede fagmiljø bør ligge i nærheten av hverandre. Hun tror en samling vil føre til mange synergier for økonomifagene ved nye NTNU.

En samling av økonomifagene er en del av den store fusjonen mellom NTNU og høyskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund som nylig ble vedtatt.

foto
Dekan Espen Gressetvold ved Handelshøyskolen i Trondheim.
foto
Instituttleder Egil Matsen ved Samfunnsøkonomi.