Fra 2018 er lærerstudentene på plass i Bryggerikvartalet, i tett naboskap med teknologistudentene.

Studentene som begynner på Rotvoll i høst vil få ett og et halvt år i nye lokaler på Kalvskinnet.

– Hva slags fordeler vil lokaliseringen i byen bety?

– Blant annet at vi får en levende campus også om kveldene. Da er det temmelig dødt på Rotvoll, sier Helge Klungland, rektor ved Hist.

– Studenter og lærere får også for første gang lokaler som er tilpasset lærerutdanning. Vi må ligge foran skoleverket. Lærerstudenter og teknologistudenter vil også tjene på å være sammen, sier Klungland.

Det blir felles laboratorier og kantine for studentene i det nye Teknologibygget som er under bygging tvers over gaten. I Bryggerikvartalet kommer felles læringssenter og lesesaler. På denne måten vil studentene møtes, på tvers av faggrensene.

Mer liv

Lærerstudent Karen Marie Skaret tror Bryggerikvartalet blir et stort fremskritt for lærerstudentene, selv om Rotvoll-området er et fantastisk sted for friluftsliv.

– Det er overfylt og uegnet på Rotvoll, derfor blir det til at vi ikke er der så mye utenom undervisningen. På Kalvskinnet vil folk være mer på campus, og diskutere mer med hverandre. Og vi kommer til å se hva de andre holder på med. Det blir veldig gjennomsiktig og åpent i de nye lokalene. På Rotvoll er det svært lukket, sier Skaret.

På taket av læringsenteret inne i gårdrommet i Bryggerikvartalet blir det en scene der musikkstudentene og andre kan utfolde seg, og i det nye Teknologibygget kommer en scene.

Synne Grønvold, leder av Studentparlamentet ved Hist, mener befolkningen vil merke at lærerstudentene kommer til byen.

– Jeg tror vi vil bringe mer liv til byen, og gjøre den enda mer til studentby. For studentene vil det også være en berikelse.

Hist forsvinner

Siden Hist begynte å forhandle med E.C. Dahls Eiendom om Bryggerikvartalet, har mye skjedd. Det er bestemt at Høgskolen i Sør-Trøndelag skal fusjoneres inn i NTNU fra 1. januar 2016. NTNU har sin egen gigantiske campusplan til over syv milliarder – hvis universitetet får det som det vil. Hist-rektoren mener avtalen om Bryggerikvartalet ikke forkludrer en samlet campusløsning for Hist/NTNU.

– Vi gjør dette i forståelse med NTNU. Både det nye teknologibygget og lokalene for lærerutdanningen bygges for å være svært fleksible. Hva lokalene blir brukt til på lang sikt i et samlet NTNU, er vanskelig å si. Dette vil uansett være svært attraktive sentrumsnære lokaler i et område der NTNU fra før er tungt representert med Vitenskapsmuseet og det planlagte Vitensenteret.

Hist er i dag størst på lærerutdanning i Norge. Rektor Helge Klungland tror på enda bedre rekruttering etter sammenslåingen med NTNU.

– NTNU er et godt varemerke og Trondheim en utmerket studentby. At vi kan tilby lokaler i sentrum vil også være attraktivt, sier han.

Helge Klungland, rektor ved Hist. Foto: Morten Antonsen