Det skal sies at Lauria litt senere i kampen spilte bort en slem, men det var for et trøstemål å regne for England som tapte kampen stort. Her viste imidlertid veteranen at han ikke har glemt gamle kunster. Lauria (syd) var i 6 kløver og fikk spar 5 ut til esset. En spar ble stjålet fulgt av to runder trumf og nok en spar til stjeling. Så lot han hjerter knekt seile til østs konge. Nå burde øst ha spilt spar til dobbeltrenons. Den ville syd ha trumfet og kastet hjerter fra nord. Men etter dette ville syd hatt kun en trumf igjen, og han ville ikke fått til både å avblokkere hjerter ess, komme seg over til syd, trumfe god hjerteren og hente godspilt hjerter. Så spar i den situasjonen ville ført til bet. Men ganske menneskelig spilte øst en liten ruter (husk han så ikke syds ruter knekt). Da vant Lauria med knekten – det ellevte stikket – og spilte hjerter til esset før han tok resten av trumfene. Før den siste så det slik ut:

Idet kløver knekt ble spilt var øst ferdig mann. Enten måtte han kaste hjerter dame slik at tieren ville gitt stikk, eller han måtte gi opp ruterholdet – tolv stikk! England gikk bet i slem etter hjerterutspill.

Her kan du lese mer om bridge.