Her er et av Bymarkas beste utsiktspunkt mot Trondheim

foto