Flere tunge kjøretøy tatt for dårlige dekk og manglende kjetting i Trøndelag

foto