Oslo imponerer og inspirerer Barcelona med klimabudsjett

foto