Kirken anerkjenner at relasjonene har medført «belastninger» for kvinnene, og at mannens livsførsel har vært «kritikkverdig, særlig fordi han er ordinert prest», står det i Kirkens konklusjon.

Mannen arbeider som prest på samme sted i dag.

- Vi mener at en person med denne type adferd, ikke bør jobbe som prest, sier kvinnene.

De er også sterkt kritiske til Kirkens sakshåndtering, som den ene har klaget inn til departementet og fått delvis støtte i, viser dokumenter Adresseavisen har tilgang til. De to forteller om arroganse, lang saksbehandlingstid og rot med sensitive dokumenter. Nå velger de å snakke med Adresseavisen fordi de vil at andre som sier fra, skal bli bedre tatt imot av Kirken.

- Vi var skeptiske til å varsle kirken, men så tenkte vi å gi det en sjanse. Nå vil jeg aldri anbefale et annet menneske å gjøre det samme, sier en av kvinnene.

- Jeg har mistet min tro gjennom dette, sier den andre kvinnen.

Sommeren 2016 varslet de to Kirken om en prest som arbeider et sted i Midt-Norge. Følgende kommer frem i saksdokumenter og interne eposter som Adresseavisen har tilgang til: De to møtte han ikke i rollen som prest, men mener han aktivt brukte Guds ord for å få, og holde på deres tillit. De to kvinnene beskriver destruktive forhold. Politiet kaller kvinnenes opplysninger urovekkende.

Presten det er varslet om, sier to tidligere kjærester «har ønsket å lage en sak» mot ham og kaller saken «ferdigbehandlet». Se hele tilsvaret lenger ned i saken.

Reaksjon fra kirken

Kvinnene fikk legge frem saken for biskopen, og da følte de seg først tatt på alvor:

- Jeg følte at vi ble hørt og kjente at det var godt. Jeg tenkte at dette var starten på slutten for denne saken, sier den ene kvinnen.

Kirken fulgte saken videre «i kraft av sitt tilsynsansvar», og ti måneder etter møtet med kvinnene, kom konklusjonen: Kirken anerkjenner at relasjonene har medført «belastninger» for kvinnene, og at mannens livsførsel har vært «kritikkverdig, særlig fordi han er ordinert prest». Biskopen forventer at presten endrer seg, skriver biskopen i sin konklusjon. Biskopen har videre pålagt presten selv å ta ansvar for ikke å gå inn i «uforpliktende samlivsrelasjoner», og dette er en forutsetning for fortsatt tillit som ordinert prest.

foto
Ønsker endring: Kvinnene velger å snakke med Adresseavisen fordi de vil at andre som sier fra, skal bli bedre tatt imot av Kirken.

Fikk voldsalarm

Etter at kvinnene varslet kirken, forteller den ene at hun fikk råd fra familievernkontoret og en advokat om å oppsøke politiet for å få voldsalarm. Politiet opprettet deretter selv en undersøkelsessak på bakgrunn av informasjon de fikk. Politiet ga også den ene kvinnen voldsalarm på bakgrunn av hva hun fortalte.

- Vi konkluderte med at dette ikke var åpenbart strafferettslige forhold, men i grenseland. Den grensedragningen var vanskelig. Vi ble sammen med kvinnene enige om ikke å gå videre med saken, sier etterforskningslederen på det aktuelle stedet.

Han vurderer saken som en personalsak om moral og etikk, basert på den informasjonen politiet fikk. Men han kaller også opplysningene urovekkende. Ingen av kvinnene valgte å politianmelde mannen. Hun som fikk voldsalarm, la vekt på at saken allerede var under behandling i kirken, og syntes det ble for belastende å håndtere to prosesser.

Varslet tidligere

Også i 2012 ble biskopen varslet om den samme mannen. Den gang var det en prest som leverte inn en bekymringsmelding. Presten var urolig for om de to kvinnene som senere selv varslet, og kanskje flere kvinner, ble krenket av mannen.

- Jeg har selv stått i en konflikt med mannen flere år tidligere. Da jeg ble kjent med de to kvinnenes historier, følte jeg plikt til å varsle, sier presten.

- Har du en egen agenda mot denne mannen siden dere har vært i konflikt?

- Ja, jeg har en agenda. Den er å få frem hvor alvorlig saken er: Jeg vil unngå at flere kvinner blir utsatt for krenkelser, sier presten i dag.

Bekymringsmeldingen fra 2012 ble håndtert vinteren 2013, ifølge et brev fra biskopen. Adresseavisen kjenner ikke til om dette førte til noen konsekvenser for presten det ble varslet om.

- Dårlig saksbehandling

De to kvinnene som varslet i 2016, er sterkt kritiske til kirkens håndtering av saken. Den ene kvinnen sier hun ikke fikk noen tilbakemelding fra biskopen før hun selv tok kontakt fire måneder etter det innledende møtet.

- Det var en intens og vanskelig tid, jeg følte meg verdiløs. Dette var første tegnet på den arrogansen jeg føler vi ble møtt med av Kirken hele veien, sier kvinnen.

Det tok totalt ti måneder fra de varslet, til de mottok endelig konklusjon. Den andre kvinnen klaget deler av saksbehandlingen inn til Kulturdepartementet, som på den tiden håndterte kirkesaker. Departementet ga henne støtte på to av fem punkter. Det ene var at noen saksdokumenter, inkludert vitnesbyrdet til den ene kvinnen, ble fjernet før anklagene ble overlevert den aktuelle presten.

- Det var et stort tillitsbrudd at dokumentene ikke ble gitt videre slik vi hadde bedt om og fått bekreftet. Jeg fikk sjokk da jeg skjønte at kun mitt vitnesbyrd lå igjen i saksmappen, sier kvinnen.

Biskopen mener feilen skjedde på grunn av en misforståelse, ifølge departementets saksbehandling. Feilen ble rettet opp i. Departementet er enig med kvinnen i at hun skulle fått informasjon om at dokumenter ble fjernet, men de kan ikke se at hun har fått manglende informasjon i saken for øvrig.

Det andre punktet der departementet ga kvinnen støtte, var at det ikke ble skrevet referat fra tre møter avholdt i sammenheng med saken. Dette mener departementet er uheldig. De to kvinnene forteller også til Adresseavisen at de først ikke fikk informasjon om at presten hadde rett på å få saksdokumenter med seg hjem.

- Jeg så også feil og mangler i referat, og da vi påpekte disse, ble de ikke rettet opp. Vi føler at Kirken har absolutt makt, sier den ene kvinnen.

De sier de ikke har fått vite hvordan den anklagede presten har svart på deres bekymringsmeldinger, og at de dermed ikke har fått mulighet til å imøtegå hans forklaringer. Generelt føler de at Kirken har gitt dem for dårlig informasjon, både om deres rettigheter og saksgang.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

- Ferdigbehandlet

Adresseavisen har snakket med den anklagede presten, og forelagt han sakens opplysninger, inkludert bekymringsmeldingen fra 2012 og politiets vurdering. Vi har også stilt en rekke spørsmål rundt saken og hans rolle som prest. Han velger kun å kommentere saken i form av en sms:

«Det stemmer at en tidligere kjæreste av meg, etter at det ble slutt mellom oss, valgte å klage meg inn. Det stemmer også at hun har kontaktet en annen tidligere kjæreste og at de sammen har ønsket å lage en sak mot meg. Saken er ferdigbehandlet. Jeg ønsker derfor ikke å komme med noe ytterlige tilsvar til dette,» skriver presten i en sms. Mannen mener Kirken har tatt saken svært alvorlig og fulgt alle prosedyrer.

Kvinnene mener presten forsøker å få saken til å handle om kjæresteforhold.

- Jeg tok kontakt med flere personer, inkludert den andre som varslet, for å få hjelp til å komme ut av forholdet og forstå hva slags forhold jeg hadde vært i. Det jeg etter hvert forsto, førte til at jeg valgte å varsle, sier den ene kvinnen.

- Er dere ute etter å lage en sak mot han?

- Vi ønsker ikke å lage en sak mot han, men vi vil advare så andre slipper å oppleve det som vi har opplevd. Vi mener at en person med denne type adferd, ikke bør jobbe som prest, sier de.

- Grundig behandlet

Adresseavisen har snakket med den aktuelle biskopen, som i fjor konkluderte med at prestens livsførsel var kritikkverdig. Biskopen påla presten selv å ta ansvar for ikke å gå inn i «uforpliktende samlivsrelasjoner», og dette var en forutsetning for fortsatt tillit som ordinert prest.

Vi har fremlagt for biskopen kritikken som kvinnene kommer med mot Kirken.

«Denne saken er grundig behandlet. Biskopen konkluderte ut fra den kunnskap og de fakta som var tilgjengelig,» skriver biskopen i en epost til Adresseavisen.

- Kirken har gjort en del for å møte dere?

- Nei, vi opplever ikke det, de har ikke gjort alt de kan. Vi har blant annet tilbudt dem mer informasjon, men det har de ikke vært interessert i, sier kvinnene.

- Lei meg og opprørt

Da de to meldte fra til Kirken, gikk de via kirkens kontaktperson for denne typen saker.

- De kom til meg og fortalte sin historie. Jeg mente saken burde tas videre til biskopen. Jeg har støttet dem i deres klage og har hele tiden vurdert dem som troverdige, sier kontaktpersonen til Adresseavisen.

Begge kvinnene har meldt seg ut av Den norske kirke etter saken. I det ene utmeldingsbrevet står det: «Kirkens ledelse forlangte at vi måtte ha tillit til deres håndtering av saken. Jeg angrer på at jeg ga dem min tillit.»

- Hva tenker du om at saken har ført til at kvinnene har mistet sin tro og meldt seg ut av kirken?

- Det er jeg lei meg for og opprørt over. Det er et urovekkende utfall av en varslersak.

- Har reaksjonen mot presten vært streng nok, slik du ser det?

- Det kan jeg ikke uttale meg om, sier kontaktpersonen.

Tips Adresseavisen reportere dersom du har saker du mener vi bør se nærmere på: Sæba Bajoghli (900 47 257) og Berit Baumberger (976 00 277).