Leppefisk i Flatanger utveksler gener med importert fisk fra Sørlandet

foto