I 2014 mistet familien Abbasi sin midlertidige oppholdstillatelse, etter at den antatt savnede faren dukket opp i landet. Han forsvant igjen uten forvarsel, og familien fastholder at de ikke vet hvor han er.

Les politikernes reaksjoner på vedtaket her.

Flere omgjøringsbegjæringer har vært vurdert av UNE, og saken har vært prøvd for retten. Tingretten ga familien medhold, mens Borgarting lagmannsrett mente at UNE handlet rett da de inndro oppholdstillatelsen.

LES HER: Innvandringspolitiske hensyn veide tyngre enn menneskelige hensyn

I slutten av november ble det klart at Høyesteretts ankeutvalg ikke aksepterer anken til familien Abbasi. Advokat Erik Vatne bad da UNE om en ny gjennomgang av saken. Han mente det var urimelig å returnere barna til Afghanistan etter nesten seks år i Norge.

FRA 2016: Abbasi-familien saksøker staten

Sterke menneskelige hensyn

Mandag denne uka fikk Yasin (20), Taibeh (18), Ehsan (15) samt deres mor Atefa beskjed fra UNE om at de heller ikke denne gang endrer sin konklusjon om at de må forlate landet. Samtidig understreker nemda at det foreligger sterke menneskelige hensyn, men at innvandringspolitiske hensyn veier tyngre.

- Etter UNEs praksis har barn i utgangspunktet en tilknytning til Norge som tilsier at det foreligger sterke menneskelige hensyn dersom de har bodd her i 4 og et halvt år, og i denne tiden gått minst ett år på skole, står det i vedtaket.

foto
Går gjennom vedtaket: Einar Vegge, Yasin og advokat Erik Vatne diskuterer her hva neste steg i saken blir. De utelukker ikke en ny rettssak.

Likevel trekker UNE frem at alle tre barna har tilpasset seg godt i Norge, og derfor ikke vil ha problemer med å tilpasse seg livet også i Afghanistan.

Om yngstegutten Ehsan står det:

- Etter en samlet vurdering legger UNE til grunn at det ville være til Ehsans beste å få oppholdstillatelse i Norge. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at det ikke vil være positive sider ved å returnere til Afghanistan. Det vises til at han vil gjenforenes med sin far og at hans oppfatning av Afghanistan og forholdene i hjemlandet sannsynligvis vil nyanseres.

LES HER: I fjor feiret de med kake etter seier i tingretten. Fredag kom beskjeden om at staten vant fram i lagmannsretten

Familien har tidligere uttalt til Adresseavisen at de ikke vet hvor faren er, og at de ikke har noen opplysninger om at han skal befinne seg i Afghanistan. Utlendingsmyndighetene har heller ikke gjennom rettsprosessen kunne bevise at faren er i Afghanistan.

foto
Einar Vegge i støttegruppa for Abbasi

- Faren er etterlyst, og vår advokat har flere ganger etterlyst informasjon om faren hos politiet. De vet ingenting, opplyser prest og medlem i støttegruppa, Einar Vegge.

Om mangelen på et mannlig nettverk i Afghanistan, skriver UNE:

- Det må legges til grunn at Abbasi igjen vil være tilgjengelig for sin familie dersom moren og barna returneres til hjemlandetet. Yasin er nå 20 år og dermed også å anse som en mannlig beskytter for sin mor, søster og yngre bror.

Respekt for utlendingsloven

- Selv om det foreligger sterke menneskelige hensyn, kan såkalt innvandringsregulerende hensyn likevel tilsi at oppholdstillatelse ikke skal gis, står det i vedtaket.

UNE viser blant annet til respekten for utlendingslovens regler.

- Vi har nå gjennomgått vedtaket, og diskutert hva vi skal gjøre videre, sier Einar Vegge.

Han var tirsdag formiddag til stede på et møte med advokat Erik Vatne, Yasin og moren Atefa.

- Jeg er svært bekymret, spesielt for min yngste sønn. Han sover dårlig om natten, og sliter med matlysten, sier moren.

Hun tørker tårene, mens Yasin snakker.

- Det er en svært vanskelig situasjon for oss nå, sier han.

Vurderer ny rettssak

Selv om vedtaket om å trekke tilbake den midlertidige oppholdstillatelsen har vært prøvd i to rettsinstanser, vurderer advokat Erik Vatne muligheten for nye rettslige skritt.

- Vi skal gå nøye gjennom vedtaket for å se om det er ting der vi kan prøve for retten.

- Til tross for at det argumenteres for sterke menneskelige hensyn, veier innvandringspolitiske hensyn tyngre. Betyr det at rettsstaten Norge er politisk styrt, spør Vegge.

Han understreker at støttegruppa fortsatt stiller seg solidarisk med familien Abbasi.

- Denne saken har gjort meg skamfull. Å føle skam over å være norsk er nytt for meg, sier Vegge.

Sier opp jobben

Etter møtet med advokaten går Yasin med tunge skritt opp til Trondheim torg. Der skal han møte eieren av restauranten Super Hero Burger, Christopher Vrioni.

- Det står i vedtaket fra UNE at jeg ikke lenger kan jobbe. Derfor må jeg nå gi beskjed om at de må finne noen andre som kan jobbe natt, sier Yasin, som også har jobbet som daglig leder for burger-restauranten.

foto
Må forlate inne tre uker: Vi har det tungt nå, sier Yasin.

Vrioni er rystet over vedtaket.

- Yasin jobber og betaler skatt til Norge. Det burde ikke være mulig å sende ut en person som fungerer godt, snakker norsk og bidrar til samfunnet, bare fordi han har en annen hudfarge enn nordmenn flest. Det har ikke landet råd til, sier eieren.

Søsteren Taibah (18) er elev ved Thora Storm videregående skole. Hun er denne uka på vinterferie.

I slutten av oktober i fjor arrangerte elevrådet ved Thora Storm en stor demonstrasjon på Trondheim torg. Flere tusen ungdommer protesterte da mot at Yasin (20), Taibeh (18) og Eshan Abbasi (15) må forlate landet etter nesten seks år.

Saken til Abbasi-familien har også fått internasjonal oppmerksomhet gjennom en kampanjevideo laget av Amnesty International, som også fredsprisvinner Malala Yousafzai delte på Twitter med sine én million følgere.