Siden ordfører skal ha lik lønn som rådmann, førte også minst ett ytterligere – høyst ureglementert – lønnshopp for Dretvik til at Strøms lønn også steg.

Strøms årslønn har etter alt å dømme økt fra 671 000 kroner i 2012 til 930 000 kroner i 2015. Det betyr 38,5 prosent. Ellers i Norge var lønnsøkningen i samme periode på 10 prosent, ifølge SSB.

Dette skjedde mens Leksvik i hele perioden sto på Robek-lista, altså en liste over kommuner som sliter økonomisk.

Les bakgrunnen for saken: Kommuneadvokat på Fosen skulle få 3,7 mill. i etterlønn

Ureglementert økning

Det største lønnshoppet skjedde på grunn av datidens regler: Ordførerlønnen gikk i været da de ansatte en rådmann med betydelig høyere lønn. I 2012 hadde Strøm ifølge årsmeldingen til Leksvik kommune en lønn på 671 300 kroner. Da Dretvik ble ansatt i 2013, hoppet ordførerlønnen opp til rådmannens startlønn: 850 000 kroner. Denne økningen var på 27 prosent.

På toppen av dette fikk rådmannen minst én ureglementert lønnsøkning i 2015. Det var Strøm selv, sammen med varaordfører og Dretvik, som økte lønnen til rådmannen – og dermed også til seg selv. Dette skjedde klart i strid med reglene, ettersom avtalen skulle vært forelagt politikerne i kommunen.

Lønnen endte på 930 000 kroner i mai 2015. Før dette skal det også ha skjedd en annen ureglementær lønnsøkning, men Strøm benekter å ha vært involvert i dette. Legger vi bare til grunn de lønnshoppene som skjedde utenfor regelverket, gir det en lønnsøkning for de to kommunetoppene på 9,4 prosent på halvannet år (november 2013 til mai 2015). Fra 2013 til 2015 var den generelle lønnsøkningen i Norge på 5,9 prosent.

Les kommetaren: Skamløse kommunetopper

Det var Fosna-Folket som først omtalte saken om rådmann Dretviks gullkantede avtale.

Har endret reglene

Leder for kontrollutvalget i Leksvik, Torkil Berg (Ap) kommenterer:

- Det første lønnshoppet er jeg ikke overrasket over, siden reglementet tilsa dette. Det var derfor vi høsten 2015 reviderte reglene slik at ordførerlønnen nå knyttes til stortingsrepresentantene, ikke rådmannen. Men økningene etterpå har ikke foregått etter gjeldende regler. Det er alvorlig. Vi snakker her om tre personer som har mer enn god nok kunnskap til å vite at slik skal ikke offentlig forvaltning skje, sier Berg.

Han mener Strøms lønn da han sluttet «naturlig nok vil påvirke hans pensjon». Dette benekter Strøm.

Benekter pensjonsgevinst

Lønnshoppet til 930 000 skjedde fem måneder før Strøm gikk av som ordfører, og Strøm sier han «ikke reflekterte over» at hans lønn ble påvirket av lønnshoppet siden han var på vei ut av kommunen. Om pensjon sier han:

- Her er Torkil Berg på villspor: Hva jeg tjente de siste månedene, påvirker ikke pensjonen. Jeg har en relativt dårlig pensjon. Hvis Berg hadde hatt rett i det, så hadde jeg hatt en agenda. Men slik er det ikke i dag, slår Strøm fast.

- Kommentar til at lønnen din har økt med 40 prosent på tre år?

- Ordføreren har vært relativt dårlig lønnet fordi rådmannen var relativt dårlig lønnet. Når det står i reglene at vi skal ha lik lønn, så er det ikke så urimelig. Det vil være ganske merkverdig å avstå fra den lønnen som man har krav på. Jeg innrømmer at jeg hadde en veldig bra lønn den siste tiden, men når man regner i prosent, må man se hva man regner ut ifra, sier Strøm.

- Du anklages for ureglementert å ha fremforhandlet høyere lønn for Dretvik – og dermed deg selv – to ganger, i 2014 og 2015?

- Det som skjedde i 2014, har jeg ikke vært med på å forhandle frem. Det er jeg rimelig sikker på. Det var absolutt ikke min agenda at jeg skulle få høyere lønn da vi skrev under kontrakten i 2015. Det er alltid krevende å beholde toppledere helt frem han til skal slutte: Motivet var å sikre Dretvik, sier Strøm.

Les også: Har ikke lenger tiltro til Dretvik som kommuneadvokat

- Mennesker gjør feil

- Var du klar over at din egen lønn økte når rådmannens lønn økte?

- Ja, men jeg reflekterte ikke over at den kontrakten jeg inngikk i 2015 kom til å ha innvirkning. Jeg er ikke kjent for å mele min egen kake som politiker. Min agenda var at det skulle være en administrativ ledelse på plass, sier Strøm.

- Burde du ikke forstått det?

- Jo, det burde jeg. Men mennesker gjør feil. Jeg skulle slutte fem måneder senere.

- Så egen gevinst spilte ikke inn?

- Nei, absolutt ikke. Det er urimelig å mistenke meg for det. Jeg liker ikke at min troverdighet dras i tvil. I ettertid ser jeg at avtalen ikke skulle vært underskrevet, og det har jeg beklaget. Men jeg gjør ikke feil for å mele egen kake, sier Strøm.

Dagens ordfører tjener mindre

- Hva tenker du om egen lønnsutvikling med tanke på at du styrte en Robek-kommune?

- Det spørsmålet skjønner jeg ikke. I den perioden Dretvik satt – med ganske høy lønn – ryddet vi opp i økonomien. Det tror jeg dagens regime er veldig fornøyd med det. Jeg styrte en Robek-kommune, men vi greide å nedbetale et stort akkumulert underskudd og snu driften. Allerede i 2015 var alle klar over at vår tid som Robek-komme var slutt, sier Strøm.

Kommunen ble formelt strøket fra Robek-lista i sommer.

Einar Strøm gikk ut med en årslønn på 930 000 i 2015, hvis vi legger Dretvik-kontrakten til grunn. Han fikk tre måneders etterlønn da han sluttet 1. oktober. Fra 1. desember gikk han over til å være pensjonist. Dagens ordfører i Leksvik, Steinar Saghaug (H), mottar rundt 860 000 kroner i årslønn. Ifølge årsmeldingen til Leksvik fra 2015 brukte kommunen 1 178 000 kroner til sammen på å betale Strøm og Saghaug i 2015. Strøm fikk tre måneders etterlønn.

- Da jeg gikk av, tenkte jeg at jeg skulle ut i arbeidslivet igjen. Men 1. desember gikk jeg over til å være full pensjonist, sier Strøm.

- Er Saghaugs lønn på et rimelig nivå for en ordfører, slik du ser det?

- Det er et interessant spørsmål hva som er rimelig lønn. For meg gikk det absolutt på heltid de siste årene, det var tøffe tak. Jeg vet ikke helt hva lønnen min var da jeg sluttet, men dersom Saghaug får kjøregodtgjørelse, som jeg ikke fikk, så må det plusses på, sier Strøm.

- Hvordan har dagene vært?

- Jeg har vært i mediestorm før, og jeg har ingen dårlig samvittighet for hva jeg har fått i lønn av Leksvik opp mot hva jeg har gjort, sier Strøm.

Les om Leksvik og Rissa som slår seg sammen.