Helseministeren med ny reform: – Dette er ikke bare en eldrebølge. Vi står overfor en varig samfunnsendring.