Brukte sin egen erfaring med senabort i stortingsdebatt