Barnevernet lot dømt barneovergriper flytte inn hos småbarnsfamilie

foto