Entreprenøren Hent skal ansette 50 nye håndverkere

foto