Sjåfører raser over manglende brøyting og salting. Vegvesenet svarer: - Vi gjør vårt beste

foto