- Det er trist at det ikke blir skikkelig tatt vare på

foto