Vil ha betydelige innstramminger for biltrafikken i Midtbyen for å få bussen fortere fram

foto