Ottervik: - Må gå en skikkelig runde og få tydelige regler på Stortinget