- Det er forkastelig at det blir gjort grovt skadeverk for å vise motstand

foto