Sykehjemsledelsen sendte bekymringsmelding etter at ansatte sa opp

foto