Smitten blant barn gjorde at politikerne stilte kritiske spørsmål: - Er det meningen at ungene SKAL bli smittet?