En stortingsrepresentant fra SV og en kommunepolitiker fra KrF er på tur sammen. De vil ha et sterkere vern av Bymarka enn dagens røde strek. De mener begge at saken om Gråkallen vinterpark viser at den røde streken ikke gir et godt nok vern.

Lars Haltbrekken fra SV er i ferd med å samle støtte for et slikt lovforslag. Han har fått med seg Geirmund Lykke og KrF i Trondheim.

Håper på stortingsflertall

- Vi vil ha et sterkere vern av Bymarka, sier de.

Nå håper de å få til et flertall på Stortinget for en egen lov for å verne trondheimsmarka. Oslomarka fikk i 2009 en slik lov. Formålet er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner, heter det i loven med det nesten ugjennomtrengelige navnet: Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven). (ekstern lenke)

foto
Lars Haltbrekken (SV) og Geirmund Lykke (KrF) vil begge ha et bedre vern av Bymarka i Trondheim.

Handler om hverdagsnaturen

I loven heter det at det er forbud mot bygge- og anleggstiltak. Derimot vil loven legge til rette for stier, løyper og idrettsanlegg som kan innpasses lovens formål.

- Norge har vært god på å verne nasjonalparker langt unna der folk bor. Det er vel og bra, sier Haltbrekken.

- Nå handler det om hverdagsnaturen, nærnaturen som folk bruker hver dag, fortsetter han. Vi har ryggen til Byåsen butikksenter og den store parkeringsplassen. Foran oss ligger et av Trondheims mest brukte friområder. Her bruker barnehagebarn akebakken, skolebarn starter skituren sin og i tillegg bruker folk gangstien fra butikksenteret og langs Theisendammen som snarvei til og fra hjem, butikk, skole og jobb.

Les om alle hyttene i Bymarka her

Les også om Adresseavisens serie: Ett år i Bymarka

Den røde streken

- Bymarka er vernet med en såkalt rød strek innenfor kommuneplanens arealdel. Men den gjelder bare til det kommer et nytt vedtak. En lovbestemmelse vil sikre marka mot innfall som kan virke logiske og bra der og da, men som likevel vil innebære at Bymarka blir mindre, sier Geirmund Lykke. Han understreker at Trondheim vokser med 3000 innbyggere i året.

- Vi skal dele på det friarealet vi har. Det er kjempeviktig at Bymarka har høy grad av beskyttelse, sier Lykke. Han har vært en av motstanderne mot planene om skianlegg på Gråkallen.

De to politikerne fra hvert sitt parti er enige i at med en slik lov ville Gråkallen vinterpark vært umulig å få til.

foto
Egen vernelov: Med støtte fra Geirmund Lykke (t.h.) fra Kristelig Folkeparti i Trondheim, foreslår stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) en egen lov for Bymarka.

- Risikablet med lokalt selvstyre

- Minuset er at det tar bort det lokale selvstyret, sier kommunepolitikeren fra KrF.

- Men vi har sett at det lokale selvstyret er risikabelt for eksempel i tilfellet Gråkallen vinterpark.

Lars Haltbrekken minner om at Oslomarka er mye, mye større enn Bymarka i Trondheim.

- Bymarka er et frimerke i forhold. Derfor trenger marka i Trondheim bedre vern, sier stortingsrepresentanten fra SV og skynder seg å legge til at Bymarka er mye finere enn Oslomarka.

- Bymarka er så åpen. I Oslo er det så mye skog i marka.

Bymarka forringes bit for bit, skrev Adresseavisen i en leder nylig.