Statsministeren sto selv for budsjettlekkasjen fra statsbudsjettet neste uke da hun besøkte Norsk Helsenett i Trondheim fredag.

IKT-satsingen i helsevesenet har pågått lenge, og regjeringen viderefører og forsterker arbeidet med en digital pasientjournal for samtlige innbyggere. Erna Solberg vektlegger sikkerhet og trygghet i de digitale helsenettene når hun nå sikrer totalt 75 nye millioner til norske helsenettjenester over statsbudsjettet for 2015.

Styrker trondheimsmiljø

Norsk Helsenett i Trondheim får økt sine statlige bevilgninger fra 100 millioner i 2014 til 120 millioner kroner neste år. De økte midlene skal gå til teknisk drift av nasjonale tjenester, økt bistand til kommunene for bedre å kunne sende og motta elektroniske helseopplysninger og meldinger - og for å øke sikkerheten i det norske helsenettet.

– Elektroniske helsenett er en utrolig viktig del av vårt helsesystem. Det er det som hjelper oss å skape økt effektivitet, utnytte ressursene best mulig, sikre best mulig behandling av pasientene og best mulig læring på hva som fungerer best. Ofte måler vi kvalitet i Helse-Norge på hvor mye penger vi bevilger til behandling, men det er også viktig å fokusere på struktur og sikkerhet på systemene som ligger bak. De økte midlene på neste års statsbudsjett skal sikre pasientenes rettigheter og bedre sikkerheten, sier Erna Solberg.

Hindre snoking

Statsministeren er opptatt av at nye penger til bedre sikkerhet skal skape bedre rutiner slik at pasientene selv kan definere hvem som ikke kan se i de digitale journalene. Solberg mener pasientene selv må settes bedre i stand til å begrense innsynet i journalen fra for eksempel familiemedlemmer som arbeider i helsevesenet, naboer eller andre de vil skjerme informasjonen for.

– Sikkerhet og risiko for at pasientopplysninger kan komme på avveier er det som bekymrer pasienter mest når helseopplysninger digitaliseres. Vi må ha bedre løsninger for dette, og økt sporbarhet på hvem som har gått inn i de enkeltes journaler. Som pasient skal du kunne vite hvem som har sett opplysningene om deg selv. Et slikt system gjør det også enklere å etterspore ansatte i helsevesenet som snoker i opplysninger de ikke har noe med å se, sier Erna Solberg.

Flere får kjernejournal

De økte midlene til IKT i helsevesenet skal også få fart på prosjektet med kjernejournal for pasienter. Trondheim startet høsten 2013 et prøveprosjekt med elektronisk kjernejournal der den viktigste informasjonen om en pasient fra flere kilder er samlet. Nå settes det av 20 millioner kroner for å utvide ordningen. En rekke nye kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag skal nå inn i forsøket.

Den siste delen av de økte budsjettrammene til IKT i helsevesenet skal gå til videre prosjektering av «En innbygger - en journal» som tar sikte på å etablere digitale pasientjournaler for alle landets innbyggere.

Bedrer mulighetene

Administrerende direktør i Norsk Helsenett, Håkon Grimstad, er svært tilfreds med at regjeringen nå varsler mer penger til Norsk Helsenett.

– Vi får 20 prosent økning i statlige bevilgninger neste år, og det ser vi på som en tillitserklæring. De økte rammene gjør oss enda bedre i stand til å utvikle systemene, løse flere oppgaver og skape bedre sikkerhet for pasientene. Med økte midler kommer også økt ansvar, og vi skal levere i henhold til oppgaven vi er satt til å løse, sier Grimstad.

LES OM FLERE BUDSJETTLEKKASJER:

Kutter TV-lisensen

Blar opp penger til mer politi

15 millioner skal gi færre skilsmisser